Verejné obchodné podmienky

Poskytovateľ:
ONCARE s.r.o.
Ventúrska 16
Bratislava 811 01
Slovenská republika
IČO: 45 665 711


E-mail: info@onhost.eu
Telefónny kontakt: +421 948 626 757

I. Používateľ
Používateľ, ktorý chce využívať služby ONVIP, musí vlastniť server jednej z podporovaných aplikácií.
Používateľ, ktorý chce využívať služby ONVIP, musí mať na konkrétnom serveri banlist podporovaný ONHOSTom.
Používateľ, ktorý chce využívať služby ONVIP, musí byť zaregistrovaný na ONHOSTe. (http://admin.onhost.eu/registration)
Používateľ, ktorý má podporovaný server a banlist systémom ONVIP, si môže VIP bránu vytvoriť a nastaviť v administrácii ONHOSTu.
Používateľ sa zaväzuje, že všetky zadané informácie pri práci s ONVIP systémom sú pravdivé a korektné.
Používateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať informácie tretím a ďalším osobám.
Používateľ odsúhlasením podmienok potvrdzuje, že im plne rozumie, a že ich akceptuje.
II. Sprostredkovateľ
Sprostredkovateľ má právo na províziu, pokiaľ si tretia osoba zakúpila na jeho odporúčanie VIP na serveri, ktorý využíva službu ONVIP.
Sprostredkovateľ nemá nárok na províziu, pokiaľ tretia osoba neuvedie jeho nick alebo overený e-mail pri kúpe VIP cez VIP bránu.
Sprostredkovateľ nemá nárok na províziu, ak ju používateľ neurčí, alebo ju určí v hodnote 0%.
Sprostredkovateľ je povinný uviesť tretej osobe presné a pravdivé informácie o VIP, ktoré by si eventuálne mohla zakúpiť.
Sprostredkovateľ odporučením kúpy VIP tretej osobe automaticky potvrdzuje, že podmienkam plne rozumie, a že ich akceptuje.
III. Poskytovateľ
Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté používateľom alebo sprostredkovateľom nebudú poskytnuté ďalším osobám.
Poskytovateľ neručí za osobné údaje v prípade, že získal prístup k osobným údajom iný subjekt bez povolenia poskytovateľa.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.